Dog groomers in Wrexham Dog grooming salon in Wrexham Local dog groomer Wrexham Dog care Wrexham Dog treatment Wrexham Dog groomers in Mold Dog grooming salon in Chester Local dog groomer Rossett Dog care Rossett Dog treatment Rossett Dog claw clipping in Wrexham Dog claw clipping in Rossett
Dog groomer in Wrexham Dog groomer in Rossett Dog groomer in Burton Pet groomer in Wrexham Pet groomer in Rossett
Pet groomer in Burton Pet grooming
Dog grooming Dog groomer
Pet groomer

Eich Ci yn eich Priodas

Groomintails grooming salon Groomintails dog groomers Groomintails dog care Groomintails salon in Rossettt Groomintails dog salon in Burton Groomintails dog care
 

Dyma wasanaeth priodasau newydd sbon gan Julie
yn Groomintails.

Mae'r gwasanaeth cŵn-gyfeillgar unigryw hwn yn eich galluogi
i ddathlu un o ddiwrnodau hapusaf eich fywyd gyda eich anifail
anwes. Mae nhw yn rhan o eich teulu felly pam anghofio
amdanynt?

Er mwyn eu cael yn eich briodas, mae angen trefniadau pendant
er mwyn osgoi unrhyw sefyllfaoedd lletwyth rhag digwydd.
Dyma le gall Groomintails helpu. Mae gennym becynnau priodas
unigryw sydd yn gwneud hi'n bosib cael eich ci yn eich priodas,
i sicrhau fod eich ci yno am y lluniau priodas pwysig a'u bod yn
edrych yn wych.

Dyma rai o'r gwasanaeth rydym ni yn cynnig:

• Casglu eich gi o le bynnag mae wedi bod yn aros
• Mwytho eich gi
• Gofalu am eich ci tra bydd yn y seremoni, sicrhau bod digon
o luniaeth, seibiannau cysur a rhywfaint o amser tawel iddo / iddi
os yw'r diwrnod yn dod ychydig yn llethol ar eu cyfer.

Mae prisiau ar gyfer ein gwasanaethau yn dechrau o £300 ac yn
amrywio yn ôl gofynion unigol.
Am sgwrs a phris unigol ar gyfer eich ddiwrnod arbennig, cysylltwch
â Julie ar 07808 801995 neu drwy e-bostio Julie@groomintails.co.uk.

Pa mor anhygoel byddai cael eich ffrind gorau yno ar eich diwrnod
priodas.

 

Dog at wedding Pet salonDog care wrexham

Dog care Rossett
Dog groom Dog shampoo
Dog services Wrexham Dog services Rossett Dog coat cut Dog clip Dog treatment Wrexham Dog groomer Wrecsam Grooming parlour Wrexham