Dog groomers in Wrexham Dog grooming salon in Wrexham Local dog groomer Wrexham Dog care Wrexham Dog treatment Wrexham Dog groomers in Mold Dog grooming salon in Chester Local dog groomer Rossett Dog care Rossett Dog treatment Rossett Dog claw clipping in Wrexham Dog claw clipping in Rossett
Dog groomer in Wrexham Dog groomer in Rossett Dog groomer in Burton Dog grooming in Wrexham Dog grooming in Rossett
Dog grooming in Burton Dog groomer
Dog grooming Dog salon Wrexham
Pet salon Wrexham

Gwasanaethau

  Dog salon Rossett
Groomintails grooming salon Groomintails dog groomers Groomintails dog care Groomintails salon in Rossettt Groomintails dog salon in Burton Groomintails dog care
 

Mae ein gwasanaethau wedi prisio yn ôl mwytho llawn, sy'n cynnwys
y canlynol:
Gwirio iechyd llawn
Brwsh llawn a chael gwared ar got farw cyn cael bath
Glanhau'r llygaid a'r clustiau
Bath, siampŵ a chyflyrydd (os oes angen)
Sychu, gan gynnwys sychu fflwff (os oes angen)
Clipio a/neu torri â siswrn i'r safonau sydd angen
Clipio ewinedd
Cyflyrydd cot persawr i orffen

Gwasanaethau eraill
Bath a sychu – o £15.00 yn dibynnu ar y brîd
Clipio ewinedd - £5.00
Tacluso gwyneb a phen-ôl - £7.50
Sesiynau cyflwyno cŵn bach - £16.00
Gofal dydd ci – pris yn ôl y cais
Gwasanaethau diwrnod priodas – o £300.00

Di-fatio (gweler ein polisi di-fatio)
Nid yw ein prisiau yn cynnwys di-fatio. Gall pris ychwanegol gael ei
ychwanegu os bydd eich ci wedi matio'n ddifrifol – trafodir hyn yn ystod
eich ymgynghoriad

Gwasanaeth casglu a dosbarthu
Hyd at radiws 5 milltir - £5.00
Rhwng radiws 5 – 10 milltir - £10.00
Consesiynau am ddim

Wrexham dog groomer

Rossett dog groomer

Mold dog groomer

Dog salon Burton
Dog care Wrexham Pet care Wrexham
Dog grooming parlour Pet grooming parlour Dog shampoo Wrexham Dog shampoo Rossett Dog grooming in Wrexham Dog grooming in Wrecsam Dog groomer in Chester